karta aktualizacji IRiESD OSDn 9_2020
 

karta aktualizacji IRiESD OSDn 9_2020

 
 

Kędzierzyn–Koźle, wrzesień 2020

 

Uprzejmie informujemy, że PCC Energetyka Blachownia Sp. z o.o. opracowała projekt aktualizacji Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej (dalej „IRiESD”).

Publikując na swojej stronie internetowej www.zeblach.pl projekt aktualizacji IRiESD, PCC Energetyka Blachownia Sp. z o.o. niniejszym informuje o publicznym dostępie do treści aktualizacji IRiESD oraz równocześnie poddaje przedmiotową aktualizację instrukcji procesowi konsultacji, zgodnie z art. 9g ust. 2 Ustawy - Prawo energetyczne.
W związku z powyższym, PCC Energetyka Blachownia Sp. z o.o. zwraca się z prośbą o przesyłanie uwag dotyczących karty aktualizacji IRiESD.
Uwagi można zgłaszać w terminie do dnia: 29 września 2020r. godz. 13.00 (nieprzekraczalny termin składania uwag) w podany niżej sposób:

  1. pocztą elektroniczną na adres: ze@zeblach.pl lub
  2. faksem pod numer: 077 488 67 90
  3. pocztą na adres:

PCC Energetyka Blachownia Sp. z o.o.
ul. Szkolna 15
47-225 Kędzierzyn–Koźle

Prosimy o zgłaszanie uwag na Formularzu zgłoszeniowym uwag do projektu karty aktualizacji IRiESD z wykorzystaniem jednego z wyżej podanych sposobów.

Dokument do pobrania:

Projekt karty aktualizacji nr 9/2020 IRiESD

Informujemy, że został zakończony proces konsultacji projektu aktualizacji IRiESD. Poniżej przedstawiamy raport z konsultacji.

Raport

PCC. synergies at work