Energia elektryczna nabyta w II. półroczu 2019 r.
 

Energia elektryczna nabyta w II. półroczu 2019 r.

 
 

, kwiecień 2020

Szanowni Państwo,

Przypominamy o możliwości uzyskania częściowego zwrotu kosztów energii elektrycznej nabytej i zużytej w drugim półroczu 2019r. Możliwość ta wynika z zapisów ustawy z dnia 28 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2018 r., poz. 2538). Kwota tego zwrotu  to 15 zł/1MWh.

Zgodnie z ww. ustawą do ubiegania się o częściowy zwrot kosztów nabycia energii elektrycznej uprawnione są przedsiębiorstwa, które:

·       są przedsiębiorstwami średnimi lub dużymi w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1292);

·       wykonują działalność gospodarczą w sektorach innych niż tzw. sektory energochłonne, których wykaz znajduje się w załączniku nr 1 do ustawy o systemie rekompensat dla sektorów i podsektorów energochłonnych.

Wnioski o uzyskanie częściowego zwrotu energii elektrycznej nabytej i zużytej w drugim półroczu 2019 r. należy składać drogą elektroniczną do organu powołanego w tym celu czyli do Zarządcy Rozliczeń S.A. (adres strony internetowej https://deminimis.zrsa.pl/apps/portal/).

Ostateczny termin na złożenie wniosku upłynie 30.06.2020 r.

Wszelkie informacje związane przedmiotowym dofinansowaniem oraz samą procedurą składania wniosków znajdą Państwo na stronie Zarządcy Rozliczeń S.A.

wstecz poleć znajomym drukuj góra
PCC. synergies at work