O firmie
 

O firmie

 
 
Firma PCC ENERGETYKA BLACHOWNIA Sp. z o.o. rozpoczęła działalność w styczniu 1999r., jednak zdobywała doświadczenie w dziedzinie energetyki przemysłowej dużo wcześniej w ramach byłych Zakładów Chemicznych "Blachownia" S.A. Obecny zakres działalności obejmuje obrót i dystrybucję energii elektrycznej, gazu koksowniczego oraz wytwarzanie i dostawy powietrza sprężonego, wody przemysłowej i sanitarnej. Oprócz tego niezwykle ważnymi obszarami naszej działalności jest oczyszczanie ścieków. Wsparci kapitałem inwestora, firmy PCC SE (z siedzibą w Duisburgu), która działa na międzynarodowych rynkach surowców chemicznych, transportu, energii, węgla, koksu, paliw, tworzyw sztucznych i metalurgii, staramy się jak najlepiej wypełniać naszą misję, którą definiujemy jako "Umożliwienie działalności i rozwoju klientom poprzez dostawę mediów energetycznych i usług".

Do grona naszych klientów zaliczają się firmy funkcjonujące na terenie JPM HOLDING S.A. i okolic, mieszkańcy osiedla Blachownia oraz wielu przedsiębiorców z całej Polski. Spółka zatrudnia około 80 osób, a kapitał zakładowy wynosi 12.612.300 zł. Zaangażowanie wszystkich pracowników w realizację programu rozwoju i polityki jakości pozwoliło nam przez cały okres swojej działalności obniżać koszty, zwiększać obroty i odnotowywać dodatni wynik finansowy.
 

Władze Spółki

Prezes Zarządu,
Dyrektor Naczelny
Andrzej Brzoza

Członek Zarządu,
Dyrektor Finansowy
Sławomir Jasienkiewicz

Prokurent,
Dyrektor Techniczny i Produkcji
Janusz Kampa
wstecz drukuj góra
PCC. synergies at work