Gaz koksowniczy
 

Gaz koksowniczy

 
 

W dniu 8 grudnia 2014r. weszła w życie Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej w zakresie gazu koksowniczego (tekst zamieszczony obok w formie dokumentu pdf). W trakcie poprzedzających wniosek konsultacji nie było uwag co do jego treści. Poniżej do pobrania raport z przeprowadzonych działań:

Raport

 

Parametry gazu koksowniczego grupy Ss wg PN-C-04750.

Jakość gazu dostarczanego Odbiorcom z sieci dustrybucyjnej w lutym 2023r.:

  • Średnio ważone ciepło spalania: 18,868 MJ/m3
  • Średnio ważona wartość opałowa: 16,972 MJ/m3

Dane archiwalne

 Poniżej zamieszczamy informację dotyczącą zmian wprowadzonych w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2013 roku w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie paliwami gazowymi (Dz. U. z 2013 r., poz. 820).

Informacja

Aktualna lista sprzedawców gazu koksowniczego, z którymi operator systemu dystrybucyjnego gazowego zawarł umowy o świadczenie usług dystrybucji gazu koksowniczego:

brak sprzedawców

Sprzedawca rezerwowy na terenie działania PCC ENERGTYKA BLACHOWNIA Sp. z o.o.: PCC ENERGETYKA BLACHOWNIA Sp. z o.o.

wstecz poleć znajomym drukuj góra
PCC. synergies at work