OSD elektryczne

Maksymalne ceny energii w 2023r.

Trennlinie

Taryfa dla energii elektrycznej 2022

Trennlinie

OSD elektryczne

W dniu 22. czerwca 2021r. zatwierdzona została Karta Aktualizacji Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej w zakresie energii elektrycznej (tekst zamieszczony obok w formie dokumentu pdf). W trakcie poprzedzających wniosek konsultacji nie było uwag co do jej treści. Poniżej do pobrania raport z przeprowadzonych działań:

Raport

W 2016 roku weszły w życie trzy Rozporządzenia Komisji (UE) ustanawiające tzw. Kodeksy sieciowe. Informacje na ten temat znajdują się tutaj

Informujemy, że PCC Energetyka Blachownia sp. z o.o. została, decyzją Prezesa URE wyznaczona Operatorem Systemu Dystrybucyjnego z dniem 1.07.2012.

  Aktualna lista sprzedawców energii elektrycznej, z którymi operator systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego zawarł umowy o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej:

 1. ENEA S.A. z siedzibą w Poznaniu
 2. PKP Energetyka S.A. z siedzibą w Warszawie
 3. PGE Obrót S.A. z siedzibą w Rzeszowie
 4. Energia dla firm Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
 5. Duon Marketing and Trading S.A. z siedzibą w Gdańsku
 6. Grupa Obrotu Energią Elektryczną Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
 7. Energa Obrót S.A. z siedzibą w Gdańsku
 8. Elektrociepłownia Andrychów Sp. z o.o. z siedzibą w Andrychowie
 9. GDF SUEZ Energia Polska S.A. z siedzibą w Zawadzie
 10. Elektrix Sp. z o.o z siedzibą w Warszawie
 11. Ekoergia Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie
 12. CEZ Trade Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
 13. GREEN S.A. z siedzibą we Wrocławiu
 14. Energie2 Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach
 15. Energia Polska Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu
 16. Handen Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
 17. AXPO Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
 18. IGNITIS Polska Sp. z o.o. z z siedzibą w Warszawie
 19. Tauron Sprzedaż Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie
 20. Enefit Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

 

Sprzedawca rezerwowy na terenie działania PCC ENERGTYKA BLACHOWNIA Sp. z o.o.: PCC ENERGETYKA BLACHOWNIA Sp. z o.o.

do pobrania

IRiESD - tekst jednolity
Karta aktualizacji IRiESD 2022
Karta aktualizacji IRiESD 2021
Karta aktualizacji IRiESD 2020
Karta aktualizacji IRiESD 3/2019
Karta aktualizacji IRiESD 2/2019
Karta aktualizacji IRiESD 1/2019
Karta aktualizacji IRiESD 2018
Karta aktualizacji IRiESD 2017
Karta aktualizacji IRiESD 2016
Karta aktualizacji IRiESD 2015 Wytyczne dokonywania oględzin przeglądów, oceny stanu technicznego oraz konserwacji i remontów urządzeń instalacji i sieci

Wskaźniki niezawodności zasilania
Obowiązek informacyjny dot. art. 7 ust. 8l pkt 1 Prawo energetyczne
Możliwości przyłączenia nowych mocy

Wymogi ogólnego stosowania NC RfG

Wniosek o przyłączenie
Wniosek o przyłączenie wytwórcy energii
Wniosek o przyłączenie wytwórcy energii o mocy 50 kW do 8 MW
Załącznik nr 1 do Wniosku o przyłączenie wytwórcy energii o mocy 50 kW do 8 MW
Wniosek o wydanie warunków przyłączenia / świadczenia usług dla magazynu energii
Załącznik do wniosku o wydanie warunków przyłączenia / świadczenia usług dla magazynu energii
Zgłoszenie mikroinstalacji

Projekt umowy o przyłączenie
Wniosek o podpisanie umowy kompleksowej/dystrybucyjnej
Projekt umowy kompleksowej
Projekt umowy kompleksowej dla prosumenta
Projekt umowy kompleksowej dla konsumenta
Projekt umowy dystrybucyjnej

Projekt umowy rezerwowej dla konsumenta
Projekt umowy rezerwowej
Oświadczenie Odbiorcy
Umowa z POB

Generalna Umowa Dystrybucji - Sprzedawca pełni rolę POB
Generalna Umowa Dystrybucji - Sprzedawca nie pełni roli POB
Załączniki do GUD
PCC. synergies at work