Oferta
 

Oferta

 
 

 

Dystrybucja mediów energetycznych 

Oczyszczanie ścieków 

Usługi laboratoryjne 

 

Szanowni Państwo.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom uczestników rynku energii elektrycznej i paliw gazowych Urząd Regulacji Energetyki przygotował:

Informujemy, że z aktualnym stanem prawnym, dotyczącym kwestwii związanym z dostarczaniem energii elektryczne, paliw gazowych i ciepła można się zapoznać w szczególności na stronie Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki: https://www.ure.gov.pl/pl/urzad/prawo

 

Wszelkie wnioski, które będą chcieli Państwo przesłać drogą elektroniczną należy kierować na ogólny adres spółki: ze@zeblach.pl

 


Odczyty stanu wodomierza dodatkowego (podlicznika), stanowiącego podstawę do pomniejszenia ilości odprowadzanych ścieków do kanalizacji PCC EB, należy podawać do 25 dnia miesiąca, w wybrany poniżej sposób:

  • na adres e-mail: wodomierze.blachownia@pcc.eu
  • telefonicznie: +48 77 488 62 11 (przez całą dobę)


Uwaga:
wskazania wodomierza dodatkowego stanowią podstawę do rozliczeń tylko w przypadku, gdy wodomierz posiada nienaruszoną plombę oraz ważną cechę legalizacjyjną. Okres ważności legalizacji wodomierza wynosi 5 lat. Wodomierz dodatkowy jest własnością Odbiorcy i jego koszt zakupu, konserwacji i legalizacji pokrywa Odbiorca.
Montaż oraz wymianę wodomierza dodatkowego należy zgłosić do naszego przedsiębiorstwa w celu spisania protokołu i założenia plomby.
W przypadku nie podania stanu wodomierza dodatkowego do 25 dnia miesiąca, do rozliczenia przyjęte zostanie zużycie równe 0 m3.

 

wstecz drukuj góra
PCC. synergies at work