Ogłoszenia
 

Ogłoszenia

 
 
Budowa linii technologicznej do odwadniania osadów ściekowych

Współczesne podejście do ochrony środowiska wymusza tworzenie i wdrażanie nowych technik i technologii, które przyczyniają się do zmniejszenia negatywnego wpływu na środowisko. Kierując się tym motywem oraz względami ekonomicznymi zdecydowaliśmy się na budowę linii technologicznej do odwadniania osadów ściekowych a następnie spalanie ich z odzyskiem energii. Przyjęcie i realizacja takiej strategii przyczyni się zatem do ograniczania negatywnego wpływu na środowisko.


wstecz drukuj góra
PCC. synergies at work