Pozostałe media
 

Pozostałe media

 

Kontakt

Kierownik Wydziału Dystrybucji Mediów
Waldemar Bulla
telefon: 77 488 68 73
e-mail:

Kierownik Wydziału Wodnego
Małgorzata Wojdyła
telefon: 77 488 67 31
e-mail:

Kierownik Centralnej Oczyszczalni Ścieków
Agnieszka Bluszcz
telefon: 77 488 62 30
e-mail:
  • Powietrze technologiczne
  • Powietrze pomiarowe
  • Azot sprężony
  • Woda głębinowa
  • Woda przemysłowa
  • Woda obiegowa
  • Woda sanitarna

 

Informujemy, że od dnia 27.04.2018r. zostaje wprowadzony cennik świadczenia przez spółkę PCC EB Sp. z o.o.  usługi odbioru wód opadowych.
 

Grupa odbiorców usługi Rodzaj świadczonej usługi Ceny (netto)
wszyscy odbiorcy Cena odbioru m3 wód opadowych w zł 6,04

       
      
 

wstecz drukuj góra
PCC. synergies at work