Spis telefonów
 

Spis telefonów

 
 

PREZES ZARZĄDU – DYREKTOR NACZELNY

  
Asystent Zarządu/Sekretariat
488 6653         Asystent Zarządu
488 6790         Fax
 
Specjalista Ds. BHP
488 6362         Inspektor ds. BHP/Specjalista Ds. Ochr. Środowiska
 
PION DYREKTORA FINANSOWEGO
488 6272         Członek Zarządu – Dyrektor Finansowy
 
Księgowość
488 6601         Główny Księgowy
488 6414         Spec. ds. Księgowości
488 6281         Księgowa
 
Spec. Ds. Controllingu
488 6606         Spec. ds. Controllingu
 
DZIAŁ ZARZĄDZANIA ZASOBAMI LUDZKIMI
488 6599         Spec. ds. Pracowniczych
405 1121         Spec. ds. Wynagrodzeń
 
PION DYREKTORA TECHNICZNEGO I PRODUKCJI
488 6805         Dyrektor Techniczny i Produkcji
 
Wydział Oczyszczalni Ścieków
488 6230         Kierownik Wydziału
488 6286         St. Mistrz Oczyszczalni
 
Wydział Wodny
488 6731         Kier Wydziału
488 6788         St. Mistrz Inst. Wodnych
488 6211        Stacja Filtrów - zgłaszanie awarii rurociągów wody oraz kanalizacji ściekowej, odczyty wodomierzy
 
Wydział Dystrybucji Mediów
488 6873         Kierownik Wydziału
488 6774         Mistrz Rozdzielni i Urządzeń Elektroenergetycznych
488 6471         Mistrz Wydziału Dystrybucji Gazów
488 6337         Rozdzielnia 783
488 6660         Rozdzielnia 702
488 6852         Sterownia Zakładu
 
MECHANIK ZAKŁADU
488 6910         Mechanik Zakładu
488 6506         Inspektor Nadzoru
 
DZIAŁ AUTOMATYKI I UKŁADÓW POMIAROWYCH
488 6471         Kier. Działu ds. Automatyki i Układów Pomiarowych
488 6520         Referent ds. Bilansów

 

 
wstecz drukuj góra
PCC. synergies at work