Nowa taryfa dla gazu koksowniczego 2020
 

Nowa taryfa dla gazu koksowniczego 2020

 
 

, marzec 2020

Szanowni Państwo.
Uprzejmie informujemy, że w dniu 11 marca 2020r. została zatwierdzona Decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OWR.4212.3.2019.9195.XVII.HK  taryfa dla gazu koksowniczego PCC ENERGETYKA BLACHOWNIA Sp. z o.o. i ogłoszona w Biuletynie Branżowym URE – Paliwa Gazowe Nr 19 (1313) 13 marca 2020 r.

Taryfa  zostanie wprowadzona od dnia 25.04.2020r.

wstecz drukuj góra
PCC. synergies at work