Zmiana taryfy dla energii elektrycznej w zakresie dystrybucji
 

Zmiana taryfy dla energii elektrycznej w zakresie dystrybucji

 
 

, sierpień 2020

Szanowni Państwo.
Uprzejmie informujemy, że w dniu 11 sierpnia 2020r. została zatwierdzona Decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DRE.WRE.4211.31..8.2020.AKo.MKi2  zmiana taryfy dla energii elektrycznej w zakresie dystrybucji PCC ENERGETYKA BLACHOWNIA Sp. z o.o. i ogłoszona w Biuletynie Branżowym URE – Energia Elektryczna Nr 173 (3127) 12 sierpnia 2020 r.

Zmiana Taryfy  zostanie wprowadzona od dnia 1.09.2020r.

PCC. synergies at work